YAZIM KURALLARI

Türkçe veya İngilizce yayın diline sahip olan Güvenlik ve İstihbarat Çalışmaları Dergisi (Journal of Security and Intelligence Studies) genel imla kuralları çerçevesinde Türkçe olan aday çalışmalarda, Türk Dil Kurumu güncel yazım kuralları temel alınarak çalışmalar incelenecektir. Dergiye gönderilen çalışmalar akademik bir dile sahip olmalıdır. Dergide APA 7 atıf sistemi baz alınarak uygulanan bir sistem mevcuttur. Buna göre ilgili rehber aşağıda verilmiştir.

Çalışmalarda Türkçe ve İngilizce olarak, 150-200 kelime aralığında Öz (abstract) ve dört ya da beş adet Anahtar Kelime bulunmalıdır. Araştırmanın Öz kısmında, araştırma sorusunun ne olduğu ve araştırma sorusuna ilişkin cevaplar özellikle belirtilmelidir. Ayrıca bu kısımda aday çalışmada kullanılan metodoloji, varsayımlar, hipotezler ve araştırma sonuçları gibi hususlara dair bilgilere yer verilmelidir. Bu kapsamda Öz, Times New Roman 10 punto ve tek satır aralığında yazılmalıdır.

Türkçe dilinde hazırlanmış çalışmaların sonuna 500 kelimelik genişletilmiş özet (Extended Summary) yazılması gerekmektedir. Genişletilmiş özet içerisinde, çalışmada bulunan genel argümanlar ve tartışmaların özeti bulunmalıdır. Bu kısımda aday çalışmada bulunmayan yeni bilgi paylaşılmamalı veya atıfta bulunulmamalıdır.

Aday makalelerin 6000-9000 kelime arasında olması beklenmektedir. Öz, Kaynakça ve Genişletilmiş Özet kelime sayımına dahil edilmemektedir.

Yazarların isimleri çalışmanın başlığının altında 13 punto olarak yazılmalıdır. Ayrıca, yazarların unvanı, çalıştıkları kurum, bölüm, e-mail adresleri ve Open Researcher ID (ORCID) dipnot ile belirtilmelidir. Dipnotlar 10 punto olarak yazılmalıdır.

Çalışmanın başlığı 14 punto ve koyu renkli yazılmalıdır. Çalışmanın birinci seviye başlıkları 12 punto ve koyu renkli yazılmalıdır. Çalışmanın ikinci seviye başlıkları 12 punto, koyu renkli ve italik olarak yazılmalıdır. Çalışmanın üçüncü ve sonraki seviyelerdeki başlıkları 12 punto ve italik olarak yazılmalıdır. Çalışmanın içeriğinde yazı stili olarak Times New Roman kullanılmalı ve 1,5 satır arası boşluk tercih edilmelidir. Kaynakça oluşturulurken soyadları baş harflerine göre alfabetik sıralaması yapılmalıdır.

Çalışmada kullanılacak olan tablo ve resimlerin altına kaynağın neresi olduğunu metin içi atıf sistemi ile yazılmalıdır. Metin içi atıf yöntemi kullanımından önce eğer tablonun, resmin ve benzeri görsellerin adı ver ise altına eklenmeli daha sonra metin içi atıf uygulanmalıdır. Tablo “Pencereye Otomatik Sığdır” komutu ile sayfaya sığdırılmalıdır.

 

Sayfa Düzeni

Sağ ve sol taraftan 2.5 cm daraltılmış a4 boyutu ve paragrafa başlarken 1cm tab boyutu kullanılmalıdır. Paragraflar arası önceki 0 nk, sonra 8 nk, iki yana yaslı, bir buçuk satır aralıklı olmalıdır. Sayfa düzeni normal, sayfa yapısı üst, alt, sağ ve soldan 2.5 cm olmalıdır. Sayfa numaraları sağ altta verilmelidir.

Bu kapsamda çalışmanın örnek şablonu ve APA 7 atıf sistemi şu şekildedir;

 

Metin içi atıf

Metin içi atıflar (yazarın soyadı, yayımlanma tarihi, sayfa numarası) şeklinde oluşturulmalıdır.

Tek yazarlı çalışmalar

Örneğin; (Kent, 1966, s.137) veya sayfadan sayfaya (Lowenthal, 2020, ss.183-186)

Çift yazarlı çalışmalar

Örneğin; (Berkowitz ve Goodman, 1991, s.89).

Üç ve daha fazla yazarlı çalışmalarda

İlk atıf örneği; (Davies, Gustafson ve Rigden, 2013, s.68) sonraki atıflarda (Davies vd., 2013, s.74). İlk atıflarda bütün yazarların soyadı bulunmalıdır.

Kurum ve kuruluşların raporlarına atıf

Örneğin; (ODNI, 2023, s.17)

Çevrimiçi sözlük

Örneğin; (Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 2023)

 

Kaynakça Atıf Sistemi

Tek yazarlı kitap

Kent, S. (1966). Strategic Intelligence for American World Policy. Princeton University Press

İki yazarlı kitap

Berkowitz, B. D., ve Goodman, A. E. (1991). Strategic intelligence for American national security (3. Baskı). Princeton University Press.

Kitap bölümü

Davies, P. H. J., Gustafson, K., & Rigden, I. (2013). The Intelligence Cycle is dead, long live the Intelligence Cycle: Rethinking intelligence fundamentals for a new intelligence doctrine. M. Phythian (Ed.), Understanding the intelligence cycle. Routledge.

Makale

Gill, P., ve Phythian, M. (2018). Developing intelligence theory. Intelligence and National Security, 33(4), 467-471. https://doi.org/10.1080/02684527.2018.1457752

Kurum ve kuruluşların raporlarına atıf

ODNI. (2023). Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community (Worldwide Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community) [Official]. Office of Director of National Intelligence.

Kurum ve kuruluşların raporlarına atıf (Yazarı belli ise)

Clapper, J. R. (2011). Statement for the Record on the Worldwide Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community for the Senate Committee on Armed Services (Worldwide Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community) [Official]. Office of Director of National Intelligence.

Çevrimiçi sözlük

Oxford Advanced Learner's Dictionary. (2023). Intelligence. Oxford Advanced Learner’s Dictionary içinde. Erişim tarihi 17 Ağustos, 2023, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/intelligence?q=intelligence

Yayımlanmış tez çalışması

Beavers, L. E. (2023). Organizational Design and Operationalizing Intelligence for the U.S. Space Enterprise: A Qualitative Comparative Case Study Analysis of Organizational Design [Doktora Tezi]. ProQuest Dissertations and Theses içinde (2744615188). https://www.proquest.com/dissertations-theses/organizational-design-operationalizing/docview/2744615188/se-2?accountid=210906