STRATEJİK ANALİZLER

Güvenlik ve istihbaratla ilgili güncele ilişkin, teorik ya da uygulamaya yönelik, karar alıcılara rehberlik edebilecek politik ve stratejik seviyedeki görüş yazıları ve analizlere yer verilmesi planlanmaktadır. Aday çalışmalar adresine gönderilebilir.

STRATEJİK İSTİHBARAT ANALİZİ: Özel Askeri Şirketler. (E) İstihbarat Kıdemli Albay Murat Dikkaş