DERGİ KURULLARI

BAŞ EDİTÖR:

Prof. Dr. Kadir Murat ALTINTAŞ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi

YAYIN KURULU/EDİTÖRLER KURULU

Dr. Kazım Murat ÖZKAN Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

Dr. Ahmet ATEŞ Iğdır Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Dr. İlkut Taha TASLI

Dr. Hasan Mesut ÖNDER

EDİTÖR YARDIMCILARI

Mehmet Burak BERK Polis Akademisi Başkanlığı

Bestami KARAKAHYA Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi

DANIŞMA KURULU/BİLİM KURULU

Prof. Dr. İsmail Melih BAŞ İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Yelda H. ONGUN Başkent Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Güven SAYILGAN Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Prof. Dr. Gürkan KUMBAROĞLU Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Prof. Dr. Mahir NAKİP Çankaya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Kadir GÜRDAL Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Prof. Dr. Dilek TEMİZ Çankaya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Alpay KARASOY Selçuk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Giray SADIK Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Yaşar KÖSE Türk Hava Kurumu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Tekin AVANER Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

Doç. Dr. Cihan DÖĞER Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Serkan YENAL Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu

Doç. Dr. Ali GÖK Gaziantep Üniversitesi İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Anıl Çağlar ERKAN Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tefenni Meslek Yüksekokulu

YÜKSEK İSTİŞARE HEYETİ

(E) Albay Murat DİKKAŞ

DİL EDİTÖRÜ

Doç. Dr. Aytaç GÖKMEN Çankaya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

TEKNİK EDİTÖR

Dr. Ali Rıza AŞKUN Çankaya Üniversitesi