HAKKINDA

Güvenlik ve İstihbarat Çalışmaları Dergisi, güvenlik ve istihbarat konu başlıklarında, Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki defa elektronik ortamda yayınlanan, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Bu konularda yapılan bilimsel çalışmalar, Dergi’de Türkçe veya İngilizce olarak yayımlanabilmektedir.

Güvenlik ve İstihbarat Çalışmaları Dergisi’nin esas amacı, güvenlik ve istihbarat konularında güncel uluslararası literatür doğrultusunda bilimsel gelişmeleri takip etmek ve nitelikli araştırmaların yanı sıra saha uygulamalarına da yer vererek, ilgili alanlara bilimsel katkı sağlamaktır. Bunun yanında, güvenlik ve istihbarat konularında bilimsel araştırma yapan taraflar ile sahada görev yapan uygulayıcılar arasında bilimsel bir köprü ihdas ederek, taraflar arasında mevcut etkileşim düzeyini artırmak, böylelikle teori ile pratiği bir araya getirmektir.

"Açık Erişimli" bir yayın olan Güvenlik ve İstihbarat çalışmaları Dergisi’nin yayın prensipleri, bağımsız ve ön yargısız olup, aday çalışmaların konu ile ilgili en yüksek etik ve bilimsel standartlara sahip olması ve herhangi bir ticari kaygı taşımaması beklenmektedir. Derginin ilgili kurulları tarafından hakem incelemesi için onay verilen aday çalışmalar, çift-kör hakemlik sistemi doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Güvenlik ve İstihbarat Çalışmaları Dergisi'ne gönderilen aday çalışmalar, hakem değerlendirilmesinden sonra gerekli görülen revizelerin gerçekleştirilmesini takiben yayınlanma aşamasına gelir. Editör Kurulunun son incelemesinden sonra yayım sürecine hazır hale gelen çalışmalar, Kurulun uygun gördüğü bir sayıda yayımlanmak üzere sıraya alınır. Yayınlanan bilimsel çalışmaların tüm yayın hakları Güvenlik ve İstihbarat Çalışmaları Dergisi’ne ait olup, yayımlanan çalışmaların içeriklerine (düşünce, görüş, varsayım, sav veya tezler) ilişkin sorumluluk ise, ilgili yazara/yazarlara aittir.